IDRETT ER IKKJE EIN LEIK

EVENT INFORMATION

Andreas Selliaas om internasjonal idrett og spel og maktkamp i kullissene.

Stadig vekk vert korrupte idrettsleiarar og tvilsame koplingar mellom idrett og politikk avslørt. Andreas Selliaas tek tilhøyrarane med bak sigarspallen og gjev eit innblikk i maktspelet og intrigane i internasjonal idrett. Du vil ikkje tru det du høyrer.

littsymp
odda
oddaoddaodda

Restrictions

Kjøpte billettar refunderes ikkje. Billettavgift: 10,-.